کلیدواژه‌ها = عناصرغذایی قابل جذب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مقادیر مختلف گوگرد بر قابلیت جذب عناصر غذایی در گندم

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 163-174

10.22092/sbj.2018.115695

سارا نوروزی؛ اکبر سهرابی؛ کاظم خاوازی؛ حمیدرضا متین فر