نویسنده = سعید ملک‌زاده-شفارودی
تعداد مقالات: 1
1. اثر رشد گلدانی پنبه تراریخته Bt روی باکتری‌های ریزوسفری و غیرریزوسفری خاک

دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 77-86

10.22092/sbj.2018.117149

زهرا السادات شاهمرادی؛ مسعود توحیدفر؛ حسن مرعشی؛ سعید ملک‌زاده-شفارودی؛ ابراهیم کریمی