فرایند پذیرش مقالات

بررسی مقالات در این مجله معمولاً 4 الی 6 ماه طول می کشد.

مقاله برای بررسی اولیه به سه داور ارسال می گردد و بعد از دریافت نتیجه مثبت دو داور، برای اصلاح به نویسنده ارسال خواهد شد. بعد از دریافت نسخه اصلاح شده مقاله توسط نویسنده، برای داور نهایی ارسال می­گردد. بعد از نتیجه مثبت از طرف داور نهایی، مقاله به جلسه هیات تحریریه برای بررسی مجدد و تعیین اینکه مقاله پذیرفته یا مختومه شده ارسال خواهد شد.