اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 242
تعداد پذیرش 104
تعداد عدم پذیرش 122

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 154
تعداد مشاهده مقاله 92000
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 103544
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 293 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 144 روز
درصد پذیرش 43 %