اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 259
تعداد پذیرش 116
تعداد عدم پذیرش 128

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 175
تعداد مشاهده مقاله 196107
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 120632
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 289 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 136 روز
درصد پذیرش 45 %