دو فصلنامه

نشریه علمی زیست شناسی خاک اولین نشریه ً تخصصی رشته علوم خاک در ایران می­ باشد که مقالات پژوهشی مرتبط با تحقیقات صورت گرفته در کلیه جنبه­ های زیست شناسی خاک را چاپ می­ نماید. هدف از انتشار این مجله ارتقاء دانش اساتید، محققان و دانشجویان  علاقمند این گرایش و شناخت هر چه عمیق­ تر از زیست شناسی خاک برای حفظ و بهره ­برداری پایدار از خاک می ­باشد. از اهم زمینه های فعالیت این نشریه می ­توان به نقش موجودات زنده خاک در چرخه عناصر غذایی و فرآیندهای زیستی مرتبط با بهبود ویژگی­ های فیزیکی، شیمیایی و ارتقاء سطح حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و افزایش عملکرد، مدل­سازی مکانیسم­ ها و فرآیندهای زیستی مربوط به پویاسازی، معدنی شدن  و آلی شدن عناصر غذایی، جایگاه موجودات زنده خاکزی در ذخیره سازی و تغییر و تبدیلات مواد آلی خاک، تنوع زیستی و عملکردی بخش زنده خاک،آنزیم های خاک، روابط موجودات زنده خاک با یکدیگر و همچنین ریشه گیاهان و تبادلات مولکولی بین آنها، تشخیص، بیان و تبادل ژن در خاک، اثرات متقابل انواع آلودگی ­ها و بخش زنده خاک منجمله زیست پالایی خاک ­های آلوده، فرآیندهای زیستی خاک و نقش آنها در تولید و مصرف گازهای گلخانه ­ای، فناوری زیستی موجودات خاکزی برای تولید انواع مایه تلقیح­ ها و کودهای زیستی، فعال کننده­ های تجزیه مواد آلی و پاک کننده­ های زیستی خاک­ های آلوده، استفاده از فناوری ­های مولکولی جدید برای شناسایی و همچنین ردیابی موجودات زنده در خاک و نقش آنها در پدیده ­های مختلف خاک اشاره کرد.

 

 

 

لطفا در ذکر اسامی نویسندگان و یا ترتیب آنها  دقت نمایید بعداز

امضاء نویسندگان هیچگونه تغییری در تعداد نویسندگان یا ترتیب

ذکر اسامی انجام نخواهد شد.

 

برای بارگذاری مقاله در سایت،  راهنمای نویسندگان

را ملاحظه فرمایید

 

آدرس وب سایت نشریه

www.sbj.areeo.ir

 

پست الکترونیکی

 jsb.soilbiology@yahoo.com

 

 

 

ضریب تأثیر     کیفیت

0.094      Q3

 

 تلفکس

026-36208796

 

نشریه زیست شناسی خاک از سامانه مشابهت یاب سیناوب برای بررسی مقالات برخوردار است

 

از بررسی تا چاپ نشریه هزینه دریافت نمی شود

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-114 

ابر واژگان