کلیدواژه‌ها = سیترو باکتر فروندی و شوری
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و شناسایی باکتری‌های مولد اگزو پلی ساکارید بومی خاک‌های شور

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 37-47

10.22092/sbj.2017.113119

فرانک مشبکی اصفهانی؛ آرزو طهمورث پور؛ مهران هودجی؛ میترا عطاآبادی