کلیدواژه‌ها = باکتری‌های رایزوسفری محرک رشد گیاه
تعداد مقالات: 1