نویسنده = فرزانه دهداری
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی قارچ‌های بومی خاک‌های آلوده حوزه نفتی مارون اهواز

دوره 7، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 149-165

10.22092/sbj.2019.123694.148

فرزانه دهداری؛ مهدی مهرابی‏ کوشکی؛ جمشید حیاتی