کلیدواژه‌ها = باکتری
تعداد مقالات: 4
2. پیامد کاربرد آفت‌کش کلروپیروفوس بر فراوانی برخی ریزجانداران خاک در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 87-100

10.22092/sbj.2018.117150

فاطمه امانی؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ فیروز ابراهیمی؛ شهرام نظریان


3. اثر باکتری، اگزوپلی‌ساکارید باکتریایی و نانو ذرات سیلیکون بر جوانه زنی بذر گوجه فرنگی تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 43-54

10.22092/sbj.2018.117146

فرانک مشبکی اصفهانی؛ آرزو طهمورث پور؛ مهران هودجی؛ میترا عطاآبادی؛ احمد محمدی