نویسنده = حسین بشارتی
تعداد مقالات: 4
3. مروری بر تحقیقات بیولوژی خاک و ویژگی‌های زیستی خاک‌های ایران

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 89-122

10.22092/sbj.2017.109306

حسین بشارتی؛ ناصر علی‌اصغرزاد؛ کاظم خاوازی؛ هادی اسدی رحمانی