نویسنده = ‌نعیمه عنایتی‌ضمیر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دو جدایه باکتری مقاوم به شوری بر رشد جو در سطوح مختلف شوری خاک

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 187-196

10.22092/sbj.2015.100868

صفورا جعفری؛ مصطفی چرم؛ ‌نعیمه عنایتی‌ضمیر؛ حسین معتمدی