نویسنده = کاظم خاوازی
تعداد مقالات: 6
3. تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی و نسبت مولی اسید فیتیک به روی دردانه دو رقم لوبیا چیتی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 99-110

10.22092/sbj.2015.100861

محمود محمدی؛ محمد‌جعفر ملکوتی؛ کاظم خاوازی؛ فرهاد رجالی؛ محمدحسین داوودی


5. ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 55-63

10.22092/sbj.2014.100091

سیده فاطمه حاتمی؛ بهروز اسماعیل‌پور؛ جواد هادیان؛ کاظم خاوازی؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ پیمان عباس‌زاده دهجی


6. مطالعه تنوع ژنتیکی، توانایی گره‌زایی و کارایی تثبیت نیتروژن باکتری‌های ریزوبیوم جداسازی شده از گره‌های یونجه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-69

10.22092/sbj.2013.120916

علی سلطانی طولارودی؛ حسینعلی علیخانی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ هادی اسدی رحمانی؛ کاظم خاوازی؛ احمد علی پوربابایی